Tamir Malası

Tamir malası, arkeolojik kazılarda arkeolog malasına ekonomik bir alternatiftir.