pH Kağıdı

pH Kağıdı, pH 0- 14 arası ölçüm alabilen Merck evrensel indikatör kağıtlarıdır.